MUDr. Beatrica Kazíková

Vzdělání:
2017: Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
2001–2008: 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor všeobecné lékařství
1996–2001: Bilingválne anglicko-slovenské gymnázium, Sučany, SR

Pracovní zkušenosti:
2016–2018: Všeobecný praktický lékař, Městská poliklinika Praha
2014–2016: Všeobecný praktický lékař a internista pod odborným dohledem, Respimed, Alzheimer Home, Praha
2008–2014: Sekundární lékař, Léčebna dlouhodobě nemocných, Třebotov, Praha – západ
2006–2014: Poradkyně, Centrum pro obezitu a zdravý životní styl, Health&Care, Praha

Odborné stáže:
Rehabilitace a FBLR (2 týdny) – Ambulance RHB a FBLR, Praha
Dermatologie (2 týdny) – Dermatovenerologická ambulance, Praha
ORL (2 týdny) – ORL ambulance, Praha
ARO (2 týdny) – Nemocnice na Homolce, Praha
Akutní medicína (2 týdny) – Zdravotnická záchranná služba Hl.m.Prahy
Chirurgie (4měsíce) – I. chirurgická klinika VFN, Praha
Hygiena a epidemiologie (2 týdny) – Hygienická stanice Hl.m.Prahy
Neurologie (1 měsíc) – Nemocnice na Homolce, Praha
Pediatrie (2 měsíce) – Ambulance dětské lékařky, Praha
Oční lékařství (2 týdny) – Ambulance oční lékařky, Praha
Interna (3,5 měsíce) – Nemocnice na Homolce, Praha
Pediatrie (1 měsíc) – Nemocnice Pelhřimov
Gynekologie a porodnictví (1 měsíc) – Nemocnice na Bulovce, Praha
Psychiatrie (1 měsíc) – Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Odborné kurzy:
Kurz Neodkladná resuscitace
Kurz Lékařská první pomoc
Seminář Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v praxi VPL
Kurz Paliativní péče
Kurz Hygiena a epidemiologie
Kurz Psychoterapie
Kurz radiační ochrana
Kurz Alzheimerova choroba a demence v praxi

+ desítky dalších odborných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů