Vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění – POUZE REGISTROVANÍ PACIENTI cena Kč
Pracovně lékařská prohlídka – vstupní, mimořádná 500
Pracovně lékařská prohlídka – periodická, výstupní 500
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění – pacient do 64 let 500
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění – pacient od 65 let 400
Vyšetření pro vydání zbrojního pasu 500
Vyšetření pro vydání zbrojního pasu – prodloužení 400
Vystavení potravinářského průkazu – na 1 rok 200
Vystavení potravinářského průkazu – na 5 let 300
Vyšetření pro svářečský průkaz 500
Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí (brigáda, zahraniční stáž) 300
Vyšetření k žádosti o umístění v ÚSP /DD, DPS/, rekondiční pobyty, lázně 300
Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu 400
Bodové hodnocení pracovního úrazu 300
Výpis z dokumentace pro prohlídku do zaměstnání 250
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 400
Potvrzení přihlášky ke studiu (1. přihláška) 200
Potvrzení přihlášky ke studiu (každá další) 50
Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 5
Aplikace vakcíny, mimo hrazené očkování 150
Streptest – ambulantní detekce streptokokové infekce POCT přístrojem 200
Vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění – NEREGISTROVANÍ PACIENTI cena Kč
Stanovení okultního krvácení ve stolici 200
Kvantitativní stanovení CRP 200
Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve 200
Vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění – PACIENTI BEZ POJIŠTĚNÍ, SAMOPLÁTCI cena Kč
Vyšetření pacienta praktickým lékařem 600
Kontrolní vyšetření pacienta praktickým lékařem 300
Předoperační vyšetření na žádost pacienta (např. před kosmetickým výkonem)  600*

 

*v ceně nejsou zahrnuty krevní testy, EKG, RTG event. další potřebné vyšetření